SATORI WATER FACTORY

Customer

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Satori

Address

Đường Số 3, KCN Long Hậu, Cần Giuộc, Long An

Categories

Nhà xưởng, cọc, xây dựng và hệ thống M&E

Year

2017 - 2018

Owner

:

Satori Investment and Trading Joint Stock Company

Project description

:

 

Location

:

Road No. 3, Long Hau IP, Can Giuoc, Long An

Scope of work

:

Workshops, piles, construction and M & E systems

Year of completion

:

July, 2018