Tuyển dụng

  • Tuyển dụng giám sát xây dựng.

    31 Tháng Ba, 2018

    Giám sát Xây dựng * Mô tả công việc: Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ công việc và công tác chuẩn bị thi công; Nghiên cứu và triển khai chính xác bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp thi công; Triển khai trực tiếp công tác thi công, quản lý và giám sát… Xem thêm »

Hotline: 028 62 853 428