Tuyển dụng

 • Kỹ sư shop drawing

  22 Tháng Mười Một, 2019

  I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Triển khai bản vẽ thi công và gia công: bản vẽ biện pháp thi công, bản vẽ kiến trúc hoàn thiện, kết cấu shopdrawing… theo quy định công ty theo chỉ đạo của cấp quản lý trực tiếp. Thực hiện các công việc liên quan đến chuyên môn theo chỉ… Xem thêm »

 • Kỹ sư QS công trình

  I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tính toán, bóc tách khối lượng thi công các hạng mục công trình theo bản vẽ thiết kế, bản vẽ biện pháp thi công và các bản vẽ Shop Drawing được duyệt trên cơ sở các biểu mẫu ban hành và dự toán thiết kế đã được duyệt. Tính toán… Xem thêm »

 • Kỹ sư QA/QC

  I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Chuẩn bị hồ sơ pháp lý trước khi triển khai dự án bao gồm: bản vẽ thi công, nhật ký công trình, biện pháp thi công, tiến độ thi công, quy trình quản lý chất lượng, thí nghiệm và kiểm tra, biểu mẫu, thí nghiệm mẫu, an toàn lao động,…… Xem thêm »

 • Chỉ huy trưởng công trường

  21 Tháng Mười Một, 2019

  I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Quản lý và điều hành thi công công trình đảm bảo An toàn, Chất lượng, Tiến độ. Tổ chức nguồn nhân lực, phân công công việc hợp lý cho các nhân sự trong BCH, các tổ đội thi công dưới sự điều phối quản lý của P. QLTC và P.… Xem thêm »

 • Giám sát thi công xây dựng

  20 Tháng Mười Một, 2019

  I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Triển khai công việc cho thầu phụ, tổ đội thi công các công tác: cốp pha, cốt thép, bê tông, các công tác hoàn thiện khác,… đảm bảo thi công an toàn, chất lượng, tiến độ. Giám sát thầu phụ, tổ đội thi công theo đúng các chuẩn mực, quy… Xem thêm »

 • Kỹ sư đấu thầu MEP

  21 Tháng Mười, 2019

  I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Làm việc tại phòng đấu thầu ( MEP) của công ty và chịu sự quản lý trực tiếp Trưởng bộ phận. Lập hồ sơ dự thầu; dự toán/báo giá dự thầu; báo giá phát sinh gửi các khách hang của công ty. Trên cơ sở các bản vẽ thiết kế… Xem thêm »

 • Giám sát thi công MEP

  20 Tháng Mười, 2019

  I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Giám sát & triển khai công việc các tổ đội, thầu phụ của công ty tuân theo các kế hoạch công việc về hạng mục thi công Cơ Điện của công trình do Ban chỉ huy công ty lập và ban hành. Trực tiếp hướng dẫn, giám sát công nhân… Xem thêm »

 • Thủ kho

  14 Tháng Mười, 2019

  I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Theo dõi, kiểm tra, quản lý số lượng, chất lượng của vật tư thiết bị nhập, xuất, tồn kho tại công trường. Quản lý công tác cấp phát vật tư thiết bị, bảo hộ lao động tại công trường Quản lý vật tư, thiết bị trong kho và ngoài công… Xem thêm »

 • Kỹ sư biện pháp thi công

  10 Tháng Chín, 2019

  I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Chuyên trách làm việc tại phòng Quản lý thi công của công ty; Lập, tính toán kiểm tra biện pháp thi công nhà cao tầng; Triển khai bản vẽ điều chỉnh, xử lý kỹ thuật; Nắm bắt tổng quan dự án, theo sát và rà soát tốt công việc, đàm… Xem thêm »

Hotline: 028.6285.3428