CÁN BỘ CHỦ CHỐT

DƯƠNG HỒNG KHANH

Chủ tịch hội đồng thành viên

NGUYỄN ĐĂNG THÀNH

Phó giám đốc quản lý thi công

BÙI MINH KẾT

Phó giám đốc khối thiết kế

PHAN HỮU ĐỨC

Trưởng phòng quản lý thi công

NGUYỄN THẾ ANH

Trưởng phòng QLDA và đấu thầu

VÕ NGUYỄN THIỆN THÔNG

Kỹ sư phòng vật tư thiết bị

HUỲNH THỊ MỸ LINH

Kế toán trưởng