NĂNG LỰC THIẾT BỊ THI CÔNG

Để đáp ứng nhu cầu về tiến độ thi công nhanh và yêu cầu chất lượng ngày càng cao của các Chủ đầu tư. Trong vòng 3 năm trở lại đây, Navicons đã tập trung nguồn lực tài chính để đầu tư mới các loại thiết bị chính phục vụ thi công xây dựng các dự án nhà cao tầng, bệnh viện có diện tích sàn xây dựng lớn. Các thiết bị đầu tư mới nhằm nâng cao năng lực thiết bị và sự chủ động của Navicons trong quá trình thi công. Cụ thể Navicons đã đầu tư đồng bộ các loại thiết bị như sau:

Danh mục và số lượng các thiết bị chính: