SATORI WATER FACTORY

SATORI WATER FACTORY

  • お客さま Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Satori
  • 住所 Đường Số 3, KCN Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
  • アイテム Nhà xưởng, cọc, xây dựng và hệ thống M&E
  • 2017 - 2018

サポートコンサルティング: 028 62 453 428

細部

SATORI WATER FACTORY _ JPN

Tags

関連プロジェクト

Hotline: 028.6285.3428