WATER TREATMENT TANK TRAN HIEP THANH CORPORATION

Customer

Công ty CP Dệt Trần Hiệp Thành

Address

KCN Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Categories

Hạng mục bê tông cốt thép

Year

Tháng 11 năm 2012

Owner

:

Tran Hiep Thanh Corporation

Project description

:

RC structure. 78m x 25m x 5.5m.

Location

:

Trang Bang IP, Trang Bang district, Tay Ninh Province

Scope of work

:

RC. structure work of tanks

Year of completion

:

November, 2012