WATER TREATMENT TANK

お客様

Công ty CP Dệt Trần Hiệp Thành

住所

KCN Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

カテゴリ

Hạng mục bê tông cốt thép

Tháng 11 năm 2012

WATER TREATMENT TANK _ JPN