BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY DỆT NHUỘM TRẦN HIỆP THÀNH

Khách hàng

Công ty CP Dệt Trần Hiệp Thành

Địa chỉ

KCN Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Hạng mục

Hạng mục bê tông cốt thép

Năm

Tháng 11 năm 2012

Chủ đầu

:

Công ty CP Dệt Trần Hiệp Thành

tả công trình

:

Kết cấu BTC, có kích thước 78m x 25m x 5.5m

Địa điểm

:

KCN Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Công việc thực hiện

:

Hạng mục bê tông cốt thép

Năm hoàn thành dự kiến

:

11/2012