NHÀ XƯỞNG VIỆT NAM KANEKO – KCN NHƠN TRẠCH 3

Khách hàng

Vietnam Kaneko Co., Ltd (Japanese)

Địa chỉ

KCN Nhơn Trạch 3, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh đồng Nai

Hạng mục

Thiết kế và thi công phần hoàn thiện và ME

Năm

Tháng 12 năm 2015

Chủ đầu

:

Vietnam Kaneko Co., Ltd (Japanese)

tả công trình

:

Nhà xưởng diện tích khoảng 4,000 m2

Địa điểm

:

KCN Nhơn Trạch 3, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh đồng Nai

Công việc thực hiện

:

Thiết kế và thi công phần hoàn thiện và ME

Năm hoàn thành dự kiến

:

12/2015