KANEKO CO.,LTD

お客様

Vietnam Kaneko Co., Ltd (Japanese)

住所

KCN Nhơn Trạch 3, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh đồng Nai

カテゴリ

Thiết kế và thi công phần hoàn thiện và ME

Tháng 12 năm 2015

KANEKO CO.,LTD_JPN