KANEKO CO.,LTD

KANEKO CO.,LTD

  • お客さま Vietnam Kaneko Co., Ltd (Japanese)
  • 住所 KCN Nhơn Trạch 3, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh đồng Nai
  • アイテム Thiết kế và thi công phần hoàn thiện và ME
  • Tháng 12 năm 2015

サポートコンサルティング: Namviet Construction - Navicons

細部

KANEKO CO.,LTD_JPN

Tags

関連プロジェクト

Hotline: 028.6285.3428