FACTORY OF VIETNAM KANEKO CO.,LTD

Customer

Vietnam Kaneko Co., Ltd (Japanese)

Address

KCN Nhơn Trạch 3, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh đồng Nai

Categories

Thiết kế và thi công phần hoàn thiện và ME

Year

Tháng 12 năm 2015

Owner

:

Vietnam Kaneko Co., Ltd (Japanese)

Project description

:

Factory area of about 4,000 m2

Location

:

Nhon Trach 3 IP, Nhon Trach town, Dong Nai province

Scope of work

:

Design and build

Year of completion

:

December, 2015