Dự án 2016

FIRST HOME PREMIUM KHANG VIỆT

TRẠM BƠM, NHÀ ĐIỆN – KCN PHÚ MỸ 3

TRƯỜNG MẦM NON TỔ ONG VÀNG

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI – KCN PHÚ MỸ 3

Hotline: 028.6285.3428