FIRST HOME PREMIUM KHANG VIỆT

Khách hàng

N.H.O JSC (Korea and Singapore)

Địa chỉ

Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM

Hạng mục

Thi công xây dựng phần thô công trình (Hầm+ Thân)

Năm

Tháng 8/2016

CHUNG CƯ CAO TẦNG FIRST HOME PREMIUM KHANG VIỆT QUẬN 9

Chủ đầu

:

Công ty CP Tổ Chức Nhà Quốc Gia N.H.O, Korea

tả công trình

:

Cty Cổ Phần Kỹ Thuật & Xây Dựng Handong (Hàn Quốc)

Địa điểm

:

Tổng diện tích 18.333m2, bao gồm 1 tầng hầm và 17 tầng

Công việc thực hiện

:

Thi công xây dựng phần thô công trình (Hầm+ Thân)

Năm hoàn thành dự kiến

:

08/2016