HIGH QUALITY APARTMENT, TAN PHU WARD, DISTRICT 7

Customer

Công ty Bảo Gia Vietnam (Taiwan)

Address

Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

Categories

Thi công phần thô

Year

Tháng 11 năm 2013

Owner

:

Pau Jar Viet Nam (Taiwan

Project description

:

21 floors, 1,300 m2 / 1 floor

Location

:

Nguyen Thi Thap Str., Tan Phu Ward, District 7, HCM City

Scope of work

:

RC Structure

Year of completion

:

November, 2013