HIGH QUALITY APARTMENT

お客様

Công ty Bảo Gia Vietnam (Taiwan)

住所

Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

カテゴリ

Thi công phần thô

Tháng 11 năm 2013

HIGH QUALITY APARTMENT _ JPN