BUILDING 442 NGUYEN THI MINH KHAI

Customer

Công ty CP Đầu tư Thời Đại

Address

442-444 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM

Categories

Xây dựng phần móng tầng hầm, khung BTCT và xây tô.

Year

Tháng 07 năm 2014

Owner

:

Thoi Dai Property Stock Cpmpany

Project description

:

3 Basement floors + 16 upper floors

Location

:

District 3 – HCM city

Scope of work

:

Construction works and M&E works

Year of completion

:

July, 2014