442 NGUYEN THI MINH KHAI

お客様

Công ty CP Đầu tư Thời Đại

住所

442-444 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM

カテゴリ

Xây dựng phần móng tầng hầm, khung BTCT và xây tô.

Tháng 07 năm 2014

442 NGUYEN THI MINH KHAI_JPN