442 NGUYEN THI MINH KHAI

442 NGUYEN THI MINH KHAI

  • お客さま Công ty CP Đầu tư Thời Đại
  • 住所 442-444 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM
  • アイテム Xây dựng phần móng tầng hầm, khung BTCT và xây tô.
  • Tháng 07 năm 2014

サポートコンサルティング: Nam Việt Construction - Navicons

細部

442 NGUYEN THI MINH KHAI_JPN

Tags

関連プロジェクト

Hotline: 028.6285.3428