NHÀ XƯỞNG SINWAH (MALAYSIA)

Khách hàng

Công ty TNHH Sinwal Apparel Vietnam (Malaysia)

Địa chỉ

Nhà xưởng, nhà kho, canteen và các hạng mục phụ trợ.

Hạng mục

Thiết kế cơ sở

Năm

Tháng 06 năm 2013

Chủ đầu

:

Công ty TNHH Sinwal Apparel Vietnam (Malaysia)

tả công trình

:

Diện tích khu đất 27.000 m2 (200×135) gồm: nhà xưởng, nhà kho, canteen và các hạng mục phụ trợ.

Địa điểm

:

KCN VSIP Dung Quất , Tỉnh Quãng Ngãi

Công việc thực hiện

:

Thiết kế cơ sở

Năm hoàn thành dự kiến

:

06/2013