NHÀ XƯỞNG FC VIỆT NAM – KCN LONG BÌNH

Khách hàng

Công ty TNHH FC Việt Nam

Địa chỉ

KCN Long Bình, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Hạng mục

Thiết kế, xin phép xây dựng và thi công.

Năm

Tháng 5 năm 2015

Chủ đầu

:

Công ty TNHH FC Việt Nam

tả công trình

:

Nhà xưởng kích thước 34x54m

Địa điểm

:

KCN Long Bình, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Công việc thực hiện

:

Thiết kế, xin phép xây dựng và thi công.

Năm hoàn thành dự kiến

:

05/2015