FC VIETNAM WORKSHOP – LONG BINH INDUSTRIAL PARK

Customer

Công ty TNHH FC Việt Nam

Address

KCN Long Bình, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Categories

Thiết kế, xin phép xây dựng và thi công.

Year

Tháng 5 năm 2015

Owner

:

FC Vietnam Corporation (Japanese)

Project description

:

Factory 34x54m

Location

:

Road No.4, Long Binh IP, Bien Hoa city, Dong Nai  province

Scope of work

:

Design and build new factory

Year of completion

:

May, 2015