TÒA NHÀ VĂN PHÒNG NĐMT

Khách hàng

Công ty NĐMT

Địa chỉ

Thảo Điền, QUận 2, TPHCM

Hạng mục

Xây dựng và hoàn thiện

Năm

2020