FIRST HOME PREMIUM

FIRST HOME PREMIUM

  • お客さま Công ty CP Tổ Chức Nhà Quốc Gia - NHO
  • 住所 Thuận An, Tỉnh Bình Dương
  • アイテム Phần móng và kết cấu phần thân
  • Tháng 12 năm 2015

サポートコンサルティング: Nam Việt Construction - Navicons

細部

FIRST HOME PREMIUM _ JPN

Tags

関連プロジェクト

Hotline: 028.6285.3428