NAVICONS TẬP HUẤN AN TOÀN LAO ĐỘNG – VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHO TOÀN BỘ CÁN BỘ NHÂN VIÊN

Đảm bảo an toàn lao động là yếu tố cần thiết để hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Một dự án thành công là một dự án không những đảm bảo tiến độ, chất lượng mà còn phải an toàn lao động tuyệt đối đối với tất cả các thành viên tham gia. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám Đốc, Phòng HSE đã kết hợp Công ty CP kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp Thành Phố thực hiện công tác đào tạo về công tác an toàn lao động theo NĐ 44/2016/NĐ.

Tại các buổi tập huấn, Anh Lê Việt Ngữ – Trưởng phòng HSE kết hợp với giảng viên đến từ Công ty CP kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp Thành Phố đã phổ biến các nghị định, thông tư cũng như kiến thức về an toàn lao động cho các cán bộ của công ty.

Nội dung huấn luyện:

Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động (ATLĐ, VSLĐ)

+ Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATLĐ, VSLĐ

+ Mục đích, ý nghĩa của công tác ATLĐ, VSLĐ

+ Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

+ Các chính sách, chế độ an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động

Các nội dung, quy định về ATLĐ, VSLĐ ở cơ sở

+ Thực hiện chính sách, chế độ cấp phát bảo hộ lao động đối với người lao động, sử dụng bảo quản trang thiết bị BHLĐ

+ Các yêu cầu  chung về ATVSLĐ tại công ty và khi đi công trường

+ Phòng cháy chữa cháy, tập huấn ATVSLĐ

+ Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn vệ sinh viên

+ Văn hóa an toàn tại doanh nghiệp

+ Các quy định về các biển báo an toàn và sử dụng thiết bị an toàn

+ Thực hiện khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

+ Kiểm tra và tự kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

+ Trách nhiệm và những nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

+ Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

+ Sơ cấp cứu tai nạn lao động

Điều kiện lao động, cách xác định các yếu tố nguy hiểm, độc hại tại nơi làm việc, biện pháp phòng ngừa:

+ Các khái niệm chung về yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại, mối nguy, rủi ro…

  • Vi khí hậu
  • Ergonomic
  • Điện
  • ….

+ Cách nhận biết, xác định mối nguy, đánh giá rủi ro

+ Các biện pháp phòng ngừa

Các vấn đề liên quan đến:

+ An toàn điện

+ An toàn máy móc thiết bị

+ Phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc

Tập huấn an toàn lao động tại văn phòng công ty

Tập huấn cho đội ngũ cán bộ tại văn phòng công trường – Lô G Vạn Phúc, Cao ốc 442, Dự án Satori và Tổng kho Q9

Sau mỗi buổi tập huấn các cán bộ nhân viên sẽ thực hiện bài kiểm tra để đánh giá năng lực đồng thời đây là điều kiện tiên quyết để cấp chứng nhận về an toàn lao động.

Làm bài kiểm tra sau buổi tập huấn

An toàn và phòng tránh tai nạn là trách nhiệm của toàn thể cán bộ nhân viên của công ty. Do vậy toàn thể CBNV phải tuân thủ các quy định của Công ty và thực hiện các công việc của mình để đảm bảo an toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *