NAVICONS ÁP DỤNG HỆ THỐNG BIM VÀO THỰC HIỆN DỰ ÁN

Đào tạo và triển khai công nghệ BIM (Building Information Modeling – Xây dựng mô hình hóa thông tin) trong công tác thiết kế, thi công và quản lý dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng… đang được đẩy mạnh tại công ty Navicons.

Không nằm ngoài xu hướng phát triển ứng dụng BIM, Navicons đã quyết định thành lập đội ngũ BIM, với nhiều chuyên gia đào tạo đến từ Trường Đại học Bách khoa và kỹ sư tài năng, nhiệt huyết hiện đang phụ trách công tác shopdrawing tại các dự án đang triển khai của Navicons. Khóa đào tạo liên tục và tập trung lần thứ nhất về sử dụng phần mềm Autodesk Revit từ tháng 7/2018 đến tháng 9/2018 với sự tham dự của các huấn luận viên, chuyên gia và toàn bộ thành viên BIM Team.

Đào tạo BIM hàng tuần tại công ty cho các kỹ sư mới để áp dụng bền vững BIM trong công ty

Với một mô hình thông tin duy nhất, BIM hợp nhất tất cả các khía cạnh của quá trình trình xây dựng, Chủ đầu tư nhận được nhiều giá trị hơn so với cách quản lý truyền thống. Chủ đầu tư sẽ có một hệ thống thông tin mang tính toàn diện về dự án trước, trong và sau khi thi công. Kiểm soát các nguồn thông tin chặt chẽ, Chủ đầu tư có thể nâng cao chất lượng toàn diện từ thiết kế và kiểm soát chi phí ngay từ đầu dự án cho đến quá thi công và quản lý công trình sau này.

Áp dụng BIM vào dự án thực tế

Trong tương lai, với đội ngũ kỹ sư và chuyên viên đã sử dụng BIM (Autodesk Revit) thành thạo, cùng với lực lượng kỹ sư mới luôn được cập nhật kỹ năng về BIM, Navicons sẽ sẵn sàng thi công nhiều dự án với công nghệ BIM để góp phần nâng cao giá trị của dự án mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *