HẼ THỐNG AN TOÀN VÀ OHSAS 18001:2007

HỆ THỐNG AN TOÀN VÀ OHSAS 18001:2007

 

OHSAS 18001 là gì?

OHSAS 18001 là Tiêu chuẩn về  Hệ thống quản lý An toàn & sức khỏe nghề nghiệp do Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) xây dựng và ban hành. OHSAS là viết tắt của cụm từ Tiếng Anh: Occupational Health and Safety Assessment Series.

OHSAS 18001:2007 (tên đầy đủ là BS OHSAS 18001:2007) là phiên bản hiện hành. Phiên bản trước đó của tiêu chuẩn OHSAS 18001 là BS OHSAS 18001:1999 (có bổ sung năm 2002).

Tại sao cần xây dựng OHSAS 18001:2007

  • Áp lực thị trường (Yêu cầu của Khách hàng, cơ quan quản lý nhà nước về ATLĐ và SKNN, nâng cao hiệu quả kinh tế, xu thế hội nhập quốc tế, …)
  • Áp lực từ chủ sỡ hữu và cổ đông (cải thiện hình ảnh doanh nghiệp).
  • Mong muốn của các bên quan tâm (Môi trường an toàn lao động, đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp, …)

Những lợi ích của OHSAS 18001:2007

Thông qua việc đáp ứng các yêu cầu của OHSAS 18001:2007 tổ chức có thể:

+ Tăng cường kiểm soát và giảm các nguy cơ về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp

+ Bằng chứng cho sự cam kết của tổ chức về bảo vệ an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động, từ đó nâng cao uy tín cho tổ chức

+ Đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp

Nội dung chính của OHSAS 18001:2007

  1. Phạm vi
  2. Các tài liệu tham chiếu
  3. Thuật ngữ và các định nghĩa
  4. Các yêu cầu đối với một hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

4.1) Các yêu cầu chung

4.2) Chính sách an toàn sức khỏe nghề nghiệp

4.3) Hoạch định

4.4) Thực hiện và điều hành

4.5) Kiểm tra

4.6) Xem xét của lãnh đạo.

Hệ thống OHSAS theo chu trình PLAN – DO – CHECK – ACT

Thu Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *