Hệ thống quản lý chất lượng ISO

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ISO 9001:2015

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng của các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, Navicons áp dụng triệt để hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2015 nhằm mục đích cung cấp sản phẩm/dịch vụ có chất lượng ổn định, cải tiến liên tục kết quả thực hiện và tăng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Click vào liên kết bên dưới để xem thêm:

>> Lễ đón nhận chứng nhận ISO OHSAS Navicons

Tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng ISO

ISO là gì??
Tên tiếng Anh: IOS – “International Organization for Standardization / Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa”. Ngày nay được sử dụng phổ biến tại các nước với tên ISO.
ISO được thành lập năm 1947, trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Hơn 150 người làm việc toàn thời gian cho Ban Thư ký Trung ương.
Có thành viên từ 163 quốc gia và 3.335 cơ quan kỹ thuật lưu giữ và phát triển tiêu chuẩn. Việt Nam là thành viên chính thức thứ 73 từ năm 1977 và đã được bầu vào Ban Chấp hành ISO, đại diện của Việt Nam là Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (STAMEQ).

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000
Là bộ tiêu chuẩn đưa ra các nguyên tắc về quản lý chất lượng, tập trung vào phòng ngừa/cải tiến. Bộ tiêu chuẩn chỉ đưa ra các yêu cầu cần đáp ứng, không quy định cụ thể cách thức thực hiện. Và, được áp dụng cho tất cả mọi loại hình tổ chức, không phân biệt quy mô hay loại hình sản xuất kinh doanh.
Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm:
• ISO 9000:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng
• ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu
• ISO 9004:2009 Quản lý sự thành công bền vững của tổ chức – Tiếp cận quản lý chất lượng.
Ghi chú: ISO 19001:2011 (áp dụng cho bên đánh giá thứ nhất và thứ hai) & ISO 17021:2011 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý (áp dụng cho bên thứ ba).

Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?
ISO 9001 là một tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế, được áp dụng cho tất cả các loại hình và quy mô của tổ chức, được hàng ngàn tổ chức tại hơn 100 quốc gia áp dụng và góp phần tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế.

Tại sao doanh nghiệp cần xây dựng ISO 9001
• Khẳng định khả năng cung cấp các sản phẩm/ dịch vụ một cách ổn định đáp ứng các yêu cầu khách hàng và chế địn thích hợp.
• Nâng cao sự thoải mãn của khách hàng
• Giải quyết các rủi ro và cơ hội liên quan đến bối cảnh chung và các mục tiêu.
• Chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu quy định của hệ thống quản lý chất lượng.

Những lợi ích của tiêu chuẩn ISO
• Đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ an toàn, đáng tin cậy và có chất lượng tốt.
• Đối với kinh doanh:
+ Chúng là những công cụ chiến lược giảm chi phí và tăng năng suất.
+ Chúng giúp các công ty dễ thâm nhập vào các thị trường mới
+ Tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại toàn cầu tự do và công bằng.

Chu trình Plan – Do – Check – Act
• Hoạch định (Plan): Thiết lập các mục tiêu của hệ thống, các quá trình của hệ thống, và các nguồn lực cần thiết để mang lại kết quả theo các yêu cầu của khách hàng và chính sách của tổ chức.
• Thực hiện (Do): Thực hiện các nội dung đã được hoạch định.
• Kiểm tra (Check): Theo dõi và (khi có thể) đo lường các quá trình và các sản phẩm, dịch vụ tạo ra so với các chính sách, mục tiêu và các yêu cầu, và báo cáo kết quả.
• Điều chỉnh (Act): Thực hiện các hành động nhằm cải tiến kết quả thực hiện, một cách cần thiết.

hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Sơ đồ tương tác hệ thống quản lý chất lượng ISO mà Navicons đang áp dụng.

Bảy nguyên tắc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001
• Hướng về khách hàng
• Sự lãnh đạo
• Sự tham gia của mội người
• Tiếp cận quá trình
• Cải tiến
• Quyết định dựa trên bằng chứng
• Quản lý mối quan hệ

Hồng Ngọc – Thu  Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *