NAVICONS TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN ATVSLĐ ĐỊNH KỲ

          Căn cứ theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;  Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015. Theo sự hướng dẫn của Cục ATLĐ và Bộ LĐ TBXH, Navicons đã tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động định kỳ cho tất cả CBNV của công ty.

          Tại các lớp tập huấn, CBNV được tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ; được trang bị những kiến thức căn bản về nguyên tắc đảm bảo ATLĐ; việc xác định, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình lao động sản xuất; những quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ, huấn luyện những kiến thức chung về ATVSLĐ; phương pháp xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ tại doanh nghiệp; nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;  các quy định về khai báo, điều tra, báo cáo, thống kê về tình hình tai nạn lao động tại doanh nghiệp, về giải quyết chế độ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp cho người lao động…

          Sau mỗi buổi tập huấn CBNV sẽ thực hiện bài kiểm tra để đánh giá năng lực đồng thời cũng là điều kiện tiên quyết để cấp chứng nhận về an toàn lao động.

          Một số hình ảnh về các lớp huấn luyện ATVSLĐ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *