DƯƠNG HỒNG KHANH

Khách hàng

Địa chỉ

Hạng mục

Năm

Là một kỹ sư với hơn 15 năm kinh nghiệm, Ông Dương Hồng Khanh luôn tâm huyết với nghề xây dựng của mình.

Với tầm nhìn xa và hoài bão lớn, Ông luôn mong muốn áp dụng những kiến thức về quản trị học, các biện pháp thi công tiên tiến, các thiết bị hiện đại vào nghề nghiệp của mình. Ông thành lập công ty xây dựng dân dụng và  công nghiệp Nam Việt (Navicons) vào năm 2009 để tạo môi trường thu hút những nhân tài về quản lý, thi công, cơ điện, hành chánh, .. cùng nhau xây dựng và phát triển công ty lên một tầm cao mới.

Ông Dương Hồng Khanh đã định hướng và lãnh đạo công ty phù hợp với những nguyên lý của phát triển bền vững. Đó là, xây dựng một hệ thống quản lý tích hợp theo các tiêu chuẩn quốc tế làm nền móng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.