WKK DONG NAI CO., LTD

お客様

Công Ty TNHH WKK Đồng Nai  (Nhật Bản)

住所

KCN Nhơn Trạch 2, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

カテゴリ

Tổng thầu EPC (thiết kế, thi công )

Tháng 12 năm 2013

WKK DONG NAI CO., LTD _ JPN