WKK DONG NAI CO., LTD

WKK DONG NAI CO., LTD

  • お客さま Công Ty TNHH WKK Đồng Nai  (Nhật Bản)
  • 住所 KCN Nhơn Trạch 2, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
  • アイテム Tổng thầu EPC (thiết kế, thi công )
  • Tháng 12 năm 2013

サポートコンサルティング: Nam Việt Construction - Navicons

細部

WKK DONG NAI CO., LTD _ JPN

Tags

関連プロジェクト

Hotline: 028.6285.3428