WATER TREATMENT PLANT

お客様

Công ty Cổ Phần Thanh Bình Phú Mỹ

住所

KCN Phú Mỹ 3, Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

カテゴリ

Thi công hệ thống bồn bể XLNT và hạ tầng

06/2016

WATER TREATMENT PLANT _ JPN