VAN PHUC RIVERSIDE CITY

お客様

Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Vạn Phúc

住所

Quốc Lộ 13, P.HBP quận Thủ Đức

カテゴリ

Xây dựng phần kết cấu, kiến trúc và hệ thống ME

2017-2018

VAN PHUC RIVERSIDE CITY _ JPN