PUMPS, ELECTRICAL HOUSE

PUMPS, ELECTRICAL HOUSE

  • お客さま Công ty Cổ Phần Thanh Bình Phú Mỹ
  • 住所 KCN Phú Mỹ 3, Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  • アイテム Thi công phần kết cấu và hoàn thiện, hạ tầng
  • 12/2016

サポートコンサルティング: Nam Việt Construction - Navicons

細部

PUMPS, ELECTRICAL HOUSE _ JPN

Tags

関連プロジェクト

Hotline: 028.6285.3428