PUMPS, ELECTRICAL HOUSE

お客様

Công ty Cổ Phần Thanh Bình Phú Mỹ

住所

KCN Phú Mỹ 3, Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

カテゴリ

Thi công phần kết cấu và hoàn thiện, hạ tầng

12/2016

PUMPS, ELECTRICAL HOUSE _ JPN