NATURAL POEM

NATURAL POEM

  • お客さま Công ty cổ phần Tổ chức Nhà Quốc Gia (N.H.O JSC.)
  • 住所 629 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân
  • アイテム Thi công hạng mục kết cấu
  • 2018

サポートコンサルティング: 028 6245 3428

細部

NATURAL POEM _ JPN

Tags

関連プロジェクト

Hotline: 028.6285.3428