MANUFACTURING AND REPAIRING ROBOT MACHINES

お客様

Cty TNHH Xử Lý Nền Móng và Xây Dựng Vĩnh Cơ (Đài Loan)

住所

Xã Tân Bửu, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

カテゴリ

Phần móng, kết cấu và hoàn thiện

Tháng 7 năm 2015

MANUFACTURING AND REPAIRING ROBOT MACHINES _ JPN