INVESTCO BABYLON

INVESTCO BABYLON

  • お客さま Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Xây Dựng
  • 住所 Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM
  • アイテム 1 tầng hầm và 22 tầng lầu
  • Tháng 02 năm 2013

サポートコンサルティング: Nam Việt Construction - Navicons

細部

INVESTCO BABYLON_JPN

Tags

関連プロジェクト

Hotline: 028.6285.3428