INVESTCO BABYLON

お客様

Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Xây Dựng

住所

Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM

カテゴリ

1 tầng hầm và 22 tầng lầu

Tháng 02 năm 2013

INVESTCO BABYLON_JPN