FIRST HOME PREMIUM KHANG VIET

お客様

N.H.O JSC (Korea and Singapore)

住所

Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM

カテゴリ

Thi công xây dựng phần thô công trình (Hầm+ Thân)

Tháng 8/2016

FIRST HOME PREMIUM KHANG VIET _ JPN