FIRST HOME PREMIUM KHANG VIET

FIRST HOME PREMIUM KHANG VIET

  • お客さま N.H.O JSC (Korea and Singapore)
  • 住所 Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM
  • アイテム Thi công xây dựng phần thô công trình (Hầm+ Thân)
  • Tháng 8/2016

サポートコンサルティング: Nam Việt Construction - Navicons

細部

FIRST HOME PREMIUM KHANG VIET _ JPN

Tags

関連プロジェクト

Hotline: 028.6285.3428