DEN LONG DO

お客様

Công ty Cổ Phần Đèn Lồng Đỏ

住所

135A-137-137A Hoàng Văn Thụ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

カテゴリ

Thi công phần thô và hoàn thiện

Tháng 03 năm 2011

DEN LONG DO RESTAURANT _JPN