BICONSI TOWER

お客様

Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương

住所

1 Phú Lợi, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

カテゴリ

Thi công hạng mục kết cấu

2018

BICONSI TOWER_JPN