BICONSI TOWER

BICONSI TOWER

  • お客さま Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương
  • 住所 1 Phú Lợi, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • アイテム Thi công hạng mục kết cấu
  • 2018

サポートコンサルティング: 028 6245 3428

細部

BICONSI TOWER_JPN

Tags

関連プロジェクト

Hotline: 028.6285.3428