BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TIỀN GIANG_JPN

お客様

UBND tỉnh Tiền Giang

住所

QL1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền GIang

カテゴリ

Xây dựng và hoàn thiện

2020