APARTMENT THE SUMMIT

お客様

Meridian Property Limited Compay (Singapore)

住所

KDC Phan Bá Phiến, P. Thọ Quang, Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

カテゴリ

Phần thô - 1 tầng hầm và 24 tầng lầu

Tháng 07 năm 2012

APARTMENT THE SUMMIT _ JPN