AEON TAN PHU DISTRICT

AEON TAN PHU DISTRICT

  • お客さま Công ty TNHH Dream Infinity Việt Nam (Nhật Bản)
  • 住所 Aeon Mall, Celadon City,  Quận Tân Phú, Tp.HCM
  • アイテム Thiết kế và thi công
  • Tháng 11 năm 2013

サポートコンサルティング: Nam Việt Construction - Navicons

細部

AEON TAN PHU DISTRICT _ JPN

Tags

関連プロジェクト

Hotline: 028.6285.3428