Lễ khởi công dự án 79 căn lô O5 và U5 khu đô thị Vạn Phúc_Eng