FACTORY OF WKK DONG NAI CO., LTD

Customer

Công Ty TNHH WKK Đồng Nai  (Nhật Bản)

Address

KCN Nhơn Trạch 2, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Categories

Tổng thầu EPC (thiết kế, thi công )

Year

Tháng 12 năm 2013

Owner

:

WKK Dong Nai Co., ltd (Japanese)

Project description

:

Factory, office & utility on the of 5000m2 area

Location

:

Nhon Trach 2 IP, Nhon Trach Town, Dong Nai Province

Scope of work

:

Design and build

Year of completion

:

December, 2013