MANUFACTURING AND REPAIRING ROBOT MACHINES

Customer

Cty TNHH Xử Lý Nền Móng và Xây Dựng Vĩnh Cơ (Đài Loan)

Address

Xã Tân Bửu, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Categories

Phần móng, kết cấu và hoàn thiện

Year

Tháng 7 năm 2015

Owner

:

Vinh Co soil treatment and construction Co., Ltd (Taiwan)

Project description

:

Land area 4,000 m2, factory 2,000 m2

Location

:

Tan Buu ward, Ben Luc Dist., Long An Province

Scope of work

:

Foundation, structure and finishing works

Year of completion

:

July, 2015