DEN LONG DO RESTAURANT

Customer

Công ty Cổ Phần Đèn Lồng Đỏ

Address

135A-137-137A Hoàng Văn Thụ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Categories

Thi công phần thô và hoàn thiện

Year

Tháng 03 năm 2011

DEN LONG DO RESTAURANT

Owner

:

Den Long Do JSV

Project description

:

1 basement + 11 floors.

Location

:

135A-137-137AHoang Van Thu street, Nha Trang City, Khanh Hoa province

Scope of work

:

Super structure and finishing works

Year of completion

:

March, 2011