NATURAL POEM PROJECT

NATURAL POEM PROJECT

  • Customer Công ty cổ phần Tổ chức Nhà Quốc Gia (N.H.O JSC.)
  • Address 629 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân
  • Categories Thi công hạng mục kết cấu
  • Year 2018

SUPPORT COUNSELING: 028 6245 3428

detail
Tags

RELATED PROJECTS

Hotline: 028.6285.3428