NATURAL POEM PROJECT

Customer

Công ty cổ phần Tổ chức Nhà Quốc Gia (N.H.O JSC.)

Address

629 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân

Categories

Thi công hạng mục kết cấu

Year

2018