KHỐI VĂN PHÒNG KHOA KTL.B2_ENG

Customer

Trường Đại học Kinh tế - Luật

Address

669 Đường Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Categories

Xây dựng và hoàn thiện

Year

2019