APARTMENT INVESTCO BABYLON

Customer

Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Xây Dựng

Address

Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM

Categories

1 tầng hầm và 22 tầng lầu

Year

Tháng 02 năm 2013

Owner

:

Investment & Construction Development Corp. (Investco)

Project description

:

1 basement floor + 22 upper floors

Location

:

Tan Thanh ward, Tan Phu dist., HCM

Scope of work

:

Super Structure

Year of completion

:

Feb, 2013