BICONSI TOWER PROJECT

BICONSI TOWER PROJECT

  • Customer: Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương
  • Address: 1 Phú Lợi, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Categories: Thi công hạng mục kết cấu
  • Year: 2018

SUPPORT COUNSELING: 028 6245 3428

Details
Tags

OTHER PROJECT

Hotline: 028.6285.3428