BICONSI TOWER PROJECT

BICONSI TOWER PROJECT

  • Customer Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương
  • Address 1 Phú Lợi, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Categories Thi công hạng mục kết cấu
  • Year 2018

SUPPORT COUNSELING: 028 6245 3428

detail
Tags

RELATED PROJECTS

Hotline: 028.6285.3428