BICONSI TOWER PROJECT

Customer

Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương

Address

1 Phú Lợi, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Categories

Thi công hạng mục kết cấu

Year

2018