NHÀ XƯỞNG SETTSU CARTON VIỆT NAM

Khách hàng

Settsu Carton Viet Nam Corporation (Japanese)

Địa chỉ

KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai

Hạng mục

Design and build the external works

Năm

Tháng 10 năm 2014

Chủ đầu

:

Công ty TNHH Settsu Carton Việt Nam (Nhật Bản)

tả công trình

:

19.000m2bao gồm: Nhà xưởng, Văn phòng, Phụ trợ

Địa điểm

:

KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai

Công việc thực hiện

:

Các công tác bên ngoài.

Năm hoàn thành dự kiến

:

10/2014